Itinerari formatiu per l'obtenció del "SEGELL AQUÍ ASSESSOREM L'ESS" dirigit a gestories i assessories


Activitats en aquesta formació:

Sessió 1. Introducció al model cooperatiu

Data: 20 de setembre de 2022

Horari: de 15:30 a 17:30

Lloc: ONLINE

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l'obtenció del "Segell Aquí Assessorem l'Economia Social i Solidària"  

Sessió 1. Introducció al model cooperatiu 

 • Introducció al model de negoci cooperatiu 
 • Comparativa entre les diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa 
 • Tipus de cooperatives i classificacionsSessió 2. Règim laboral i societari

Data: 22 de setembre de 2022

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: ONLINE

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l'obtenció del "Segell Aquí Assessorem l'Economia Social i Solidària" 

Sessió 2. Règim laboral i societari

 • Règim laboral de socis, tipus de socis, drets i obligacions, altes i baixes 
 • Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació 
 • Règim de cotització 


Sessió 3. Règim econòmic i comptable

Data: 27 de setembre de 2022

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: ONLINE

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l'obtenció del "Segell Aquí Assessorem l'Economia Social i Solidària" 

Sessió 3. Règim econòmic i comptable 

 • Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria i llibres 
 • PGC de cooperatives 
 • Capital social 
 • Fons propis vs. passiu 
 • Fons de resera i Fons d'educació i promoció del cooperativisme: usos i destins 
 • Transformació, fusió, escissió, liquidació 
 • Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues 

Sessió 4. Règim fiscal

Data: 29 de setembre de 2022

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: ONLINE

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l'obtenció del "Segell Aquí Assessorem l'Economia Social i Solidària" 

Sessió 4. Règim fiscal

 • Règim fiscal de cooperatives: llei 20/1990
 • Cooperatives protegides i especialment protegides 
 • Pèrdua de protecció fiscal 
 • Beneficis fiscals de les cooperatives 
 • Regles de valoració de les operacions cooperativitzades 
 • Impost de societats 
 • Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu 
 • Aplicació del resultat econòmic 
 • Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació

Sessió 5. Finançament i recursos econòmics

Data: 4 de octubre de 2022

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: ONLINE

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l'obtenció del "Segell Aquí Assessorem l'Economia Social i Solidària" 

Sessió 5. Finançament i recursos econòmics 

 • Capitalització de l'atur
 • Finançament propi i aliè 
 • Subvencions i presentació a licitacions 
 • Procés de constitució de la cooperativa
 • Certificat digital