Segell "Aquí assessorem l'economia social 2021" - MODALITAT PRESENCIAL*


Activitats en aquesta formació:

Sessió 1. Introducció al model cooperatiu

Data: 14 de setembre de 2021

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: Palau Firal

Descripció:

 • Introducció al model de negoci cooperatiu  
 • Comparativa diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa  (beneficis fiscals, etc.)  
 • Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre  i d’iniciativa social  
 • Procés de constitució 

Sessió 2. Règim laboral i societari

Data: 16 de setembre de 2021

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Palau Firal

Descripció:

 • Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i  obligacions, altes i baixes)  
 • Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació  
 • Règim de cotització seguretat social.   
 • Reglament de règim intern 
 • Capitalització de l'atur 

Sessió 3. Règim econòmic i comptable

Data: 21 de setembre de 2021

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Palau Firal

Descripció:

 • Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres 
 • PGC de cooperatives  
 • Capital social  
 • Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)  
 • Fons de reserva i FEPC: usos i destins.  

Sessió 4. Règim fiscal

Data: 23 de setembre de 2021

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Palau Firal

Descripció:

 • Règim fiscal de les cooperatives. 
 • Cooperatives protegides i especialment protegides  
 • Pèrdua de la protecció fiscal  
 • Beneficis fiscals de les cooperatives  
 • Regles de valoració de les operacions cooperativitzades  
 • Impost de societats  
 • Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu  
 • Aplicació del resultat econòmic  
 • Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació  

Sessió 5. Finançament i recursos econòmics

Data: 28 de setembre de 2021

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Palau Firal

Descripció:

 • Finançament propi i aliè  
 • Subvencions especifiques de cooperatives 

Renovació Segell 2020 - Sessió 6. El relleu cooperatiu

Data: 30 de setembre de 2021

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Palau Firal

Descripció:

 • El relleu cooperatiu: casuístiques i opcions per continuar amb el negoci 
 • Procés de relleu cooperatiu