Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Itinerari formatiu: segell Aquí assessorem l'economia social

Descripció

Sessió 1 - Introducció
Sessió 2 - Règim laboral i societari
Sessió 3 - Règim econòmic i comptable
Sessió 4 - Règim fiscal
Sessió 5 - Finançament i recursos econòmics

Sessions: 6

19/09/24

15:00 - 18:00

Sessió 6. Sessió de renovació 

20/03/24

15:00 - 18:00

  • Tipus de finançament.
  • Finances ètiques i pròpies de l'ESS.
  • Detecció de les necessitats financeres de les cooperatives.
  • Instruments financers de l'ESS.

13/03/24

15:00 - 18:00

- Règim fiscal de les cooperatives: llei 20/1990. - Cooperatives protegides i especialment protegides. - Pèrdua de la protecció fiscal. - Beneficis fiscals de les cooperatives.
- Regles de valoració de les operacions cooperativitzades. - Impost de societats. - Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu. - Aplicació del resultat econòmic. - Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació.

06/03/24

15:00 - 18:00

- Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres. - PGC de cooperatives. - Capital social. - Fons propis vs. passiu (consideració de les aportacions). - Fons de reserva i FEPC: usos i destins. - Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues.

28/02/24

15:00 - 18:00

- Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes. - Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació. - Règim de cotització.

21/02/24

15:00 - 17:00

- Introducció al model de negoci cooperatiu.

- Comparativa entre les diferents formes jurídiques i els avantatges de la cooperativa (beneficis fiscals, etc.).

- Tipus de cooperatives, incloent-hi les cooperatives sense ànim de lucre i les d’iniciativa social.

ESCOLA ITINERANT DE FACILITACIÓ I CURES: Eines per construir col·lectivament [Segon trimestre]

Descripció

Encarem amb ganes i energia el segon trimestre de l’escola itinerant després de la bona rebuda que han tingut les tres primeres càpsules. 


Recordem que el sentit d’aquesta escola itinerant és el de: 

  • proveir-nos d’eines per a la gestió d’espais i projectes col·lectius, que cuidin tant els objectius que perseguim com les persones que en participem. El què és tan important com el com. 

  • brindar-nos espais de reflexió, d’escolta, de diàleg i intercanvi per compartir dificultats, reptes i alegries, enriquir-nos de les pràctiques i recursos dels que disposem

  • conèixer persones i projectes que a les diferents comarques de la Catalunya Central  procuren, com nosaltres, fer real, quotidià i palpable el món just i equitatiu que somiem, abraçant els valors del cooperativisme. 


Aquest segon trimestre volem posar el focus en les relacions. Per això treballarem el poder, la comunicació i el conflicte.

Adreçat a

Totes les persones que participin de projectes col·lectius i tinguin interès en compartir i aprofundir en temes relacionats amb la facilitació de grups.

Sessions: 4

12/07/24

18:00 - 20:00

El tema del fòrum obert l’anunciarem més endavant i sorgirà de les càpsules prèvies, del que identifiquem que necessita més espai per ser parlat.

28/06/24

17:00 - 20:00

A la nostra societat, en general, no  hem après a fer una gestió positiva i curosa del conflicte. En el  conflicte hem fet  mal, ens han fet mal. Els conflictes fàcilment ens fan por. I sovint creiem que si no el nombrem, el conflicte no existeix. I seguim com si res, cada vegada amb menys ganes, menys persones, menys motivació, més tensions. 

Volem perdre la por al conflicte. Volem naturalitzar-lo, perquè forma part de la vida. Volem compartir eines i recursos que ens ajudin a encarar els conflictes amb cura, amb seguretat. Volem aprendre a conflictuar, perquè el conflicte ens ajudi a créixer.

07/06/24

17:00 - 20:00

Quantes vegades ens ha passat que els acords presos en una assemblea o reunió no són entesos de la mateixa manera? O que dediquem molta estona a debatre un tema i no n’acabem de treure l’aigua clara? Que un cop deixem la conversa, al cap d’una estona o d’uns dies notem que no vam dir tot el que volíem?

Volem compartir eines per a comunicar-nos de manera clara, conscient i congruent.  Volem aprendre a identificar què dificulta la comunicació i què la facilita, per posar-la al servei del treball en equip, augmentant així la nostra capacitat d’incidir.17/05/24

17:00 - 20:00

Entenem el poder com la capacitat que tenim totes les persones d’incidir i impactar al nostre voltant. Des d’aquesta comprensió,  no hi ha persones que no tinguin poder i persones que sí. Des d’aquesta comprensió, el poder és dinàmic, multidimensional, canvia en funció del context.

Volem aprendre a llegir les dinàmiques de poder. Volem reconèixer que ens fa por i què ens atrau del poder, del nostre i de l’aliè. Volem aprendre a fer un ús conscient del nostre poder individual i col·lectiu.

Com planifico els Singulars?

Descripció

Sessió informativa sobre la convocatòria de la subvenció dels Projectes Singulars del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. S'aprofundirà en la sol·licitud i documentació a presentar, la resolució, les possibilitats de reformular el projecte, la planificació, el control i el seguiment de la subvenció, i la preparació de la justificació econòmica i tècnica. 

La sessió va dirigida a aquells projectes que valoren de presentar-se a aquesta subvenció o que volen rebre informació sobre com funciona.

Adreçat a

Totes les entitats amb voluntat de presentar proposta per la subvenció dels projectes singulars d'economia social

Sessions: 1

04/06/24

16:00 - 17:30

Sessió informativa sobre la convocatòria de la subvenció dels Projectes Singulars del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. S'aprofundirà en la sol·licitud i documentació a presentar, la resolució, les possibilitats de reformular el projecte, la planificació, el control i el seguiment de la subvenció, i la preparació de la justificació econòmica i tècnica. 


La sessió va dirigida a aquells projectes que valoren de presentar-se a aquesta subvenció o que volen rebre informació sobre com funciona.