Comunitats energètiques i cooperatives de consum


Activitats en aquesta formació:

Cooperativisme i comunitats energètiques locals II

Data: 19 de febrer de 2022

Horari: de 11:15 a 12:15

Lloc: Consell Comarcal d'Osona

Descripció:

Sessió formativa dirigida a persones interessades en crear cooperatives de consum o d'incorporar-se a cooperatives existents com a persones sòcies. 

Contingut: 

 • Comunitats energètiques i cooperatives de consum 
 • Què implica ser sòcia d'una cooperativa de consum i el seu funcionament 
 • Avantatges del model cooperatiu 

Sessió emmarcada dins la jornada de treball "Les cooperatives energètiques a Osona". Durant la sessió fem dos tallers. 

Cooperativisme i comunitats energètiques locals I

Data: 19 de febrer de 2022

Horari: de 9:45 a 10:45

Lloc: Consell Comarcal d'Osona

Descripció:

Sessió formativa dirigida a persones interessades en crear cooperatives de consum o d'incorporar-se a cooperatives existents com a persones sòcies dins el marc de la Fira de l'Energia organitzada pel Consell Comarcal d'Osona.

Contingut: 

 • Comunitats energètiques i cooperatives de consum 
 • Què implica ser sòcia d'una cooperativa de consum i el seu funcionament 
 • Avantatges del model cooperatiu 

Cooperatives de consum i comunitats energètiques: ser soci/a

Data: 23 de març de 2022

Horari: de 20:00 a 22:00

Lloc: Envelat Polvorí - Sant Pere de Torelló

Descripció:

Dirigida a persones interessades en crear cooperatives de consum o d'incorporar-se a cooperatives existents com a persones sòcies. 

Contingut: 

 • Comunitats energètiques i cooperatives de consum 
 • Què implica ser sòcia d'una cooperativa de consum i el seu funcionament 
 • Avantatges del model cooperatiu 

Cooperatives de consum i comunitats energètiques: ser soci/a

Data: 11 de maig de 2022

Horari: de 18:00 a 20:00

Lloc: ONLINE

Descripció:

Dirigida a persones interessades en crear cooperatives de consum o d'incorporar-se a cooperatives existents com a persones sòcies. 

Contingut: 

 • Comunitats energètiques i cooperatives de consum 
 • Què implica ser sòcia d'una cooperativa de consum i el seu funcionament 
 • Avantatges del model cooperatiu 

Cooperatives de consum i comunitats energètiques: Governança, òrgans de govern i obligacions de la cooperativa

Data: 18 de maig de 2022

Horari: de 18:00 a 20:00

Lloc: Consell Comarcal d'Osona

Descripció:

 Dirigida a persones membres d’un consell rector o futures candidates per a ser membres del consell rector. 

Contingut: 
 • La governança de la cooperativa 
 • L'assemblea i el consell rector 
 • Altres espais de participació 
 • Reglament de règim intern
 • Obligacions de la cooperativa i del consell rector 

Cooperatives de consum i comunitats energètiques: ser soci/a

Data: 24 de maig de 2022

Horari: de 18:00 a 20:00

Lloc: Sala d'actes de La Cooperativa - Torelló

Descripció:

Dirigida a persones interessades en crear cooperatives de consum o d'incorporar-se a cooperatives existents com a persones sòcies. 

Contingut: 

 • Comunitats energètiques i cooperatives de consum 
 • Què implica ser sòcia d'una cooperativa de consum i el seu funcionament 
 • Avantatges del model cooperatiu 

00 - Cooperatives de consum i comunitats energètiques: ser soci/a

Data: 1 de juny de 2022

Horari: de 18:00 a 20:00

Lloc: Consorci del Lluçanès

Descripció:

Dirigida a persones interessades en crear cooperatives de consum o d'incorporar-se a cooperatives existents com a persones sòcies. 

Contingut: 

 • Comunitats energètiques i cooperatives de consum 
 • Què implica ser sòcia d'una cooperativa de consum i el seu funcionament 
 • Avantatges del model cooperatiu 

Cooperatives de consum i comunitats energètiques: ser soci/a

Data: 14 de juny de 2022

Horari: de 18:00 a 20:00

Lloc: ONLINE

Descripció:

Dirigida a persones interessades en crear cooperatives de consum o d'incorporar-se a cooperatives existents com a persones sòcies. 

Contingut: 

 • Comunitats energètiques i cooperatives de consum 
 • Què implica ser sòcia d'una cooperativa de consum i el seu funcionament 
 • Avantatges del model cooperatiu 

Cooperatives de consum i comunitats energètiques: Governança, òrgans de govern i obligacions de la cooperativa

Data: 21 de juny de 2022

Horari: de 18:00 a 20:00

Lloc: ONLINE

Descripció:

 Dirigida a persones membres d’un consell rector o futures candidates per a ser membres del consell rector. 

Contingut: 
 • La governança de la cooperativa 
 • L'assemblea i el consell rector 
 • Altres espais de participació 
 • Reglament de règim intern
 • Obligacions de la cooperativa i del consell rector 

00 - Cooperatives de consum i comunitats energètiques: ser soci/a

Data: 29 de juny de 2022

Horari: de 18:00 a 20:00

Lloc: Consell Comarcal d'Osona

Descripció:

Dirigida a persones interessades en crear cooperatives de consum o d'incorporar-se a cooperatives existents com a persones sòcies. 

Contingut: 

 • Comunitats energètiques i cooperatives de consum 
 • Què implica ser sòcia d'una cooperativa de consum i el seu funcionament 
 • Avantatges del model cooperatiu