Finançament i organització de la cooperativa


Activitats en aquesta formació:

Sessió 3. Finançament d'una cooperativa

Data: 13 de març de 2023

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: ONLINE

Descripció:

Mecanismes i fonts de finançament per a cooperatives.

Sessió 4. Organització interna

Data: 20 de març de 2023

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: ONLINE

Descripció:

El treball en equip, la gestió emocional, la gestió de conflictes, la comunicació i el feedback.