Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Itinerari formatiu: segell Aquí assessorem l'economia social

Descripció

Sessió 1 - Introducció
Sessió 2 - Règim laboral i societari
Sessió 3 - Règim econòmic i comptable
Sessió 4 - Règim fiscal
Sessió 5 - Finançament i recursos econòmics

Cartell
Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Sessió 1 - Introducció

Sessió conclosa

21 de febrer de 2024

15:00 - 17:00 H

Lloc

ONLINE

Descripció

- Introducció al model de negoci cooperatiu.

- Comparativa entre les diferents formes jurídiques i els avantatges de la cooperativa (beneficis fiscals, etc.).

- Tipus de cooperatives, incloent-hi les cooperatives sense ànim de lucre i les d’iniciativa social.

Sessió 1

Sessió 2 - Règim laboral i societari

Sessió conclosa

28 de febrer de 2024

15:00 - 18:00 H

Lloc

ONLINE

Descripció

- Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes. - Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació. - Règim de cotització.

Sessió 1

Sessió 3 - Regim econòmic i comptable

Sessió conclosa

6 de març de 2024

15:00 - 18:00 H

Lloc

Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central

Descripció

- Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres. - PGC de cooperatives. - Capital social. - Fons propis vs. passiu (consideració de les aportacions). - Fons de reserva i FEPC: usos i destins. - Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues.

Sessió 1

Sessió 4 - Règim fiscal

Sessió conclosa

13 de març de 2024

15:00 - 18:00 H

Lloc

ONLINE

Descripció

- Règim fiscal de les cooperatives: llei 20/1990. - Cooperatives protegides i especialment protegides. - Pèrdua de la protecció fiscal. - Beneficis fiscals de les cooperatives.

- Regles de valoració de les operacions cooperativitzades. - Impost de societats. - Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu. - Aplicació del resultat econòmic. - Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació.

Sessió 1

Sessió 5. Finançament i recursos econòmics

Sessió conclosa

20 de març de 2024

15:00 - 18:00 H

Lloc

ONLINE

Descripció

  • Tipus de finançament.
  • Finances ètiques i pròpies de l'ESS.
  • Detecció de les necessitats financeres de les cooperatives.
  • Instruments financers de l'ESS.

Sessió 1

Sessió 6. Sessió de renovació

Sessió conclosa

19 de setembre de 2024

15:00 - 18:00 H

Lloc

ONLINE

Descripció

Sessió 6. Sessió de renovació