Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

L’ACCÉS A L’HABITATGE AL MÓN RURAL [SOLSONÈS - BERGUEDÀ]

Descripció

2 sessions en les que reflexionarem sobre l'estat de l'accés a l'habitatge al món rural i estratègies per promoure'l, en concret a les comarques del Berguedà i el Solsonès.

Cartell
Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

MÓN RURAL I HABITATGE: Reptes i potencialitats

Sessió conclosa

15 de juny de 2021

19:00 - 21:00 H

Lloc

ONLINE

Descripció

Context, dinàmica sociodemogràfica i dret a l'habitatge al món rural. Josep Maria Piñol (Càtedra i Fundació URV)

Limitacions o marc legal de l’habitatge al món rural. Oriol Roselló (Arquitecte – Bangolo i Grup Margot) i Alícia Vázquez (Arquitecta – Grup Margot i MORA, Xarxa Bioconstructors Comarques Gironines)

Competència entre segones residències i habitatge principal. Josep Pintó (La Vall de Lord) i Moisès Massanes (Saldes)


Sessió 1

ESTRATÈGIES PER PROMOURE L’ACCÉS A L’HABITATGE AL MÓN RURAL: Habitatge social, masoveria rural i cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús.

Sessió conclosa

17 de juny de 2021

19:00 - 21:00 H

Lloc

ONLINE

Descripció

Habitatge social: Experiències pilot del programa de promoció de l'habitatge al món rural. Ajuntament de Pinós (Solsonès), Pinós (Solsonès) i de Vallcebre (Berguedà).

Més enllà de la compra i el lloguer, models alternatius d'accés i tinença d'habitatge: la masoveria i el cooperativisme d'habitatge en cessió d'ús. Mandi Domingo (Sostre Cívic)

Cooperativisme en cessió d'ús i accés al finançament. Guillem Fernández (Coop57)

Experiències al Solsonès i al Berguedà: Construïm la Llançadora (Berguedà), El Konvent puntzero (Berguedà).