Nocions bàsiques de finances que hem de saber


Activitats en aquesta formació:

1/2 Nocions bàsiques de finances que hem de saber

Data: 8 de juny de 2022

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: ONLINE

Descripció:

Conèixer els conceptes bàsic de les comptes de l’entitat.

Entendre la relació entre el nostre patrimoni i la nostra activitat.

Reflexionar sobre la importància del coneixement financer per part de les nostres sòcies.

2/2 Nocions bàsiques de finances que hem de saber

Data: 15 de juny de 2022

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: ONLINE

Descripció:

Conèixer els conceptes bàsic de les comptes de l’entitat.

Entendre la relació entre el nostre patrimoni i la nostra activitat.

Reflexionar sobre la importància del coneixement financer per part de les nostres sòcies.