Obligacions legals i participació a les associacions


Activitats en aquesta formació:

Obligacions de les associacions

Data: 14 de gener de 2021

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: ON LINE

Descripció:

 • Marc jurídic: què son les associacions i regulació 
 • Obligacions legals i documentals bàsiques 
 • Marc fiscal: impostos i obligacions fiscals de les associacions. 

Eines de governança per les associacions

Data: 19 de gener de 2021

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: ON LINE

Descripció:

 • Organització interna: 
  • els socis: drets i obligacions 
  • òrgans de govern: funcions i obligacions 
  • altres formes complementàries (grups de treball, comissions,...) 
 • Reglament de règim intern 
 • Eines de millora de la participació en els òrgans de les associacions