Organització interna i finançament per a cooperatives


Activitats en aquesta formació:

Sessió 3: Organització interna

Data: 6 de juny de 2023

Horari: de 9:30 a 11:30

Lloc: ONLINE

Descripció:

El treball en equip, la gestió emocional, la gestió de conflictes, la comunicació i el feedback. 

Sessió 4: Opcions de finançament per a les cooperatives

Data: 13 de juny de 2023

Horari: de 9:30 a 11:30

Lloc: ONLINE

Descripció:

Mecanismes i fonts de finançament per a cooperatives.