Segell. Aquí assessorem l'Economia Social


Activitats en aquesta formació:

Sessió 0. Introducció

Data: 26 de abril de 2023

Horari: de 15:00 a 17:00

Lloc: ONLINE

Descripció:

Introducció al model de negoci cooperatiu Comparativa entre les diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa (beneficis fiscals, etc) Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d’iniciativa social

Sessió 1. Règim laboral i societari

Data: 3 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: ONLINE

Descripció:

Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació Règim de cotització


Sessió 2. Règim econòmic i comptable

Data: 10 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: ONLINE

Descripció:

Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres PGC de cooperatives Capital social Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions) Fons de reserva i FEPC: usos i destins. Transformació, fusió, escissió, liquidació Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues

Sessió 3. Règim fiscal

Data: 17 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: ONLINE

Descripció:

Règim fiscal de cooperatives: llei 20/1990 Cooperatives protegides i especialment protegides Pèrdua de la protecció fiscal Beneficis fiscals de les cooperatives Regles de valoració de les operacions cooperativitzades Impost de societats Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu Aplicació del resultat econòmic Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació

Sessió 4. Finançament i recursos econòmics

Data: 24 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: ONLINE

Descripció:

Tipus de finançament Finances ètiques i pròpies de l'ESS Detecció de les necessitats financeres de les cooperatives Instruments financers de l'ESS